Pocitová mapa Kopřivnice 2022

Tvorba pocitové mapy města Kopřivnice byla dne 5. dubna 2022 ukončena. Děkujeme, pokud jste se do tvorby zapojili.
Výsledky budou zveřejněny formou mapového výstupu na webu města a dalšími obvyklými způsoby (tisková zpráva, článek v Kopřivnických novinách, příspěvky na sociálních sítích apod.) v průběhu května.
Počet respondentů: ...
Počet prvků: ...
Prvky
Hexagony
Heatmapa
Filtr dat